New Document

 
VÄLKOMMEN TILL MINDFULNESS.SE!

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Mindfulness är inget nytt, utan kommer ur 2500-åriga traditioner. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet.

På kort tid har mindfulness därför också blivit ett viktigt inslag även i västerländsk hälso- och sjukvård. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

På mindfulness.se finns information om mindfulness, hur man praktiserar, forskning och kurs/utbildning. Kurser och utbildningar arrangeras av Naturligt Vis. Det går också att beställa ett komplett cd-paket med guidade övningar som passar alla som vill lära sig mindfulness från grunden. Paketet innehåller också en dvd som introducerar mindfulness och ger vägledning i träningen.


.