New DocumentMarie Åsberg
Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet är känd för sin forskning kring depressionssjukdomar. Depression och utmattningssyndrom är två närbesläktade sjukdomstillstånd, och det mesta tyder på att mindfulness kan vara till hjälp även för dessa människor.