New DocumentÅsa Nilsonne
Åsa Nilsonne, psykiater och författare har introducerat mindfulness i Sverige för en bredare publik. I sitt arbete som terapeut använder hon sig av dialektisk beteendeterapi, en metod med inslag av mindfulness, som utvecklats av Marsha M. Linehan, professor i psykologi vid University of Washington. Metoden vänder sig främst till personer med emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderlineproblematik.