pb_flyer

 
KONTAKT

Henrik Kok
henrik.kok@mindfulness.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor kring mindfulnessträning, önskar föreläsning, kurs, workshop, introduktion i mindfulness, eller en önskar delta i en 8-veckors mindfulnessgrupp (mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBCT). Se också
www.naturligt-vis.se


Postadress:
Naturligt Vis
Box 326
430 85 Brännö