dvdcd - Naturligt Vis, Kognitiv terapi & Mindfulness
 
ÖVNINGAR I SINNESNÄRVARO

"Mindfulness - övningar i sinnesnärvaro" är ett komplett program för den som vill lära sig mindfulness från grunden. Det är möjligt att öva själv med hjälp av de guidade cd-skivorna. Ett spännande nyhet som kommer under 2017 är en E-kurs, där man lotsas igenom ett 8-veckors mindfulnessprogram. För att först få information om lansering kan du göra intresseanmälan här.

Träningsprogrammet passar både för den som vill öva på egen hand och för personer inom företag och organisationer som handleder i mindfulnessmeditation.

Programmet är väl beprövat och har i forskning visat sig ha mycket goda effekter på hälsan och vid olika sjukdomstillstånd.

Övningarna på cd-skivorna är översättningar av professor Mark Williams engelska original och är anpassade för mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT/MBCT) enligt det program som beskrivs detaljerat i boken Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. Upplägget vid MBKT bygger på professor Jon Kabat-Zinns ursprungliga program på åtta veckor.

Övningarna är på svenska och lyssnaren vägleds av Henrik Kok, sjukgymnast och psykoterapeut, specialiserad inom MBKT. Skivorna är granskade och godkända av Mark Williams genom hans danska kollega Antonia Sumbundu, en av Skandinaviens mest erfarna terapeuter inom mindfulnessbaserad kognitiv terapi.

Genom att klicka på ikonen "Insida" ovan kan man se och höra delar ur innehållet.