New DocumentMark Williams
Psykologiprofessor Mark Williams vid Oxford University har tillsammans med kollegorna Zindel Segal och John Teasdale anpassat Jon Kabat-Zinns metod för människor som lider av återkommande depressioner. Två av varandra oberoende studier har slagit fast styrkan hos deras metod, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, och resultatet förvånade en hel forskarvärld. Med mindfulnessträning sjönk återfallsrisken med hälften hos de patienter som haft två eller fler depressionsperioder i sitt liv.