New Document


 
OM MINDFULNESS

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är i nuet vi lever; det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Det låter enkelt, men kräver träning. Den som tränar regelbundet genom meditationsövningar blir bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar. Det är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Mindfulnessmeditation är en meditationsteknik med rötter i zenbuddismen.

Mindfulness har översatts till medveten närvaro på svenska eftersom det bland annat handlar om att vara medveten här och nu. Ur det perspektivet är ett annan översättning "sinnesnärvaro". Det är ett bra svenskt ord eftersom mindfulness handlar om närvaro av alla våra sinnen. Vi kan vara här och nu när vi ser, hör, luktar, smakar eller känner – alltså våra fem fysiska sinnen. Men med sinne menar vi också vårt psyke. Att vi är medvetet närvarande med våra tankar och känslor så att vi lär oss att förstå hur vårt sinne påverkar oss.

De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa, vilka är besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på alla dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor.

Mindfulness kan hjälpa dig att bli mer närvarande i nuet. Det kan vara ett sätt för dig att hitta tillbaka till dig själv och det som är viktigt i ditt liv. För om du inte lever här och nu, när ska du då göra det?

Åsa Nilsonne, psykiater och författare har introducerat mindfulness i Sverige för en bredare publik. I sitt arbete som terapeut använder hon sig av dialektisk beteendeterapi, en metod med inslag av mindfulness, som utvecklats av Marsha M. Linehan, professor i psykologi vid University of Washington. Metoden vänder sig främst till personer med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Professor emeritus Jon Kabat-Zinn, University Hospital i Massachusetts, var den förste att inlemma mindfulness i modern västerländsk medicin. Sedan starten 1979 har han tillsammans med sina kollegor framgångsrikt behandlat över 16 000 patienter med långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar.

Psykologiprofessor Mark Williams vid Oxford University har tillsammans med kollegorna Zindel Segal och John Teasdale anpassat Jon Kabat-Zinns metod för de som lider av återkommande depressioner. Två av varandra oberoende studier har slagit fast styrkan hos deras metod, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, och resultatet förvånade en hel forskarvärld. Med ett åtta veckors träningsprogram i mindfulness sjönk återfallrisken med hälften hos dem som haft tre eller fler depressionsperioder i sitt liv.

En som imponerades av resultaten var Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och känd för sin forskning kring depressionssjukdomar. Depression och utmattnings- syndrom är två närbesläktade sjukdomstillstånd, och det mesta tyder på att mindfulness kan vara till hjälp även för dessa människor.